Informasjon om overnattingsmuligheter for pressen kommer senere.