Bidrar til miljøvennlig brensel

Kvist fra den nye veitraseen til Vingen blir miljøvennlig brensel. 

Flere lastebillass med kvist har ligget til tørk i to år. Nå er det hentet av Norsk Miljøflis og materialet kan brukes til oppvarming. Dette løser et deponeringsproblem for Vikersund Hoppsenter, og er samtidig ett av flere bærekrafttiltak i anlegget.

– Løsningen med å ta vare på kvist og skogsavfall fra byggeprosjekter er en god måte å nyttiggjøre en viktig resurs, bla. til oppvarming slik som i vårt tilfelle. Deponering er plasskrevende og i noen tilfeller skjemmende. Derfor er det bare en vinn-vinn situasjon at materialet gjenbrukes, sier Bjørn Espen Hovde, daglig leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.