Bilder til en hel verden 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

Når Bjørn Gunnar reiser hjem fra Vikersund etter rennhelger, har han alltid gitt en tilbakemelding til arrangøren om hva NRK tenker om arrangementet. For arrangøren er det en av de viktigste tilbakemeldingene å få.

Bildene fra Vikersund og Raw Air sendes ut til flere titalls millioner sportsinteresserte mennesker verden over. Mannen med hovedansvaret for disse bildene heter Bjørn Gunnar Vellan, har sine røtter i Skotselva, og synes at Vikersund er noe helt spesielt.

Han er producer, og har hatt ansvar for å lage gode bilder fra sportsarrangement verden over i flere år. Han har dekket begivenheter i Sapporo, Oberstdorf, Vikersund og mange andre steder.

En ting som fascinerer ham med Vikersund, er det store og brede engasjementet hos alle de frivillige. Andre steder opplever han ofte at de frivillige møter opp, gjør jobben sin og er fornøyde med det. I Vikersund møter de også opp og gjør jobben sin, men alle har i tillegg soleklare meninger om og et brennende engasjement for det som skjer i Heggenåsen en gang i året.

Det beste med denne lille arrangøren er likevel gjestfriheten og inkluderingen han opplever. Han møter og blir kjent med mennesker på de fleste steder han er jobber, men i Vikersund er det så mange av dem. Det at vaktene nede ved veien smiler og vinker når de kommer kjørende på morgenen, er ikke noe som er en selvfølge alle andre steder.

Men på enkelte områder kan han også føle seg litt lite inkludert noen ganger. For eksempel når det legges planer og gjøres endringer i anlegget rundt Vikersundbakken. Da savner han innimellom å få være med på prosessen. Det er svært viktig for en «host-broadcaster» med ansvar for bilder til en hel verden.

Likevel understreker han til slutt, at han synes det er veldig enkelt å få til ting i Vikersund. Det er lett å samarbeide med arrangøren. Deretter rusler han avgårde mot NRK-bussen for å passe på at lagbildene av verdens beste hoppere og hopplandslag blir så gode som mulig.

🇬🇧 ENGLISH:

When Bjørn Gunnar travels home from Vikersund after competition weekends, he has always given feedback to the organizers about what NRK TV thinks about the event. For the organizers, it is one of the most important feedbacks to receive.

The pictures from Vikersund and Raw Air are sent out to tens of millions of sport-interesed people all over the world. The man with the main responsibility for these pictures is called, Bjoern Gunnar Vellan, has his roots in Skotselva, Norway, and thinks that Vikersund is very special.

He is the producer, and has been responsible for taking good pictures from sporting events around the world for several years. He has covered events in Sapporo, Oberstdorf, Vikersund, and many other places.

One thing that fascinates him regarding Vikersund, is the great and wide enthusiasm from all the volunteers. At other places, he often experiences that the volunteers show up, do their jobs, and are satisfied. In Vikersund, they also show up and do their jobs; but in addition, they all have clear opinions and a burning commitment for what happens at the Heggenaasen hill once a year.

However, the best part regarding this little organizer is their hospitality and inclusiveness he experiences. He meets and gets to know people at most of the places he works; but in Vikersund, there are so many of them. The fact that the guards down by the road smile and wave from their vehicles when they when they arrive in the morning is not  Det at vaktene nede ved veien smiler og vinker når de kommer kjørende på morgenen, is not something that goes without saying anywhere else.

But, in some areas, he can feel a little excluded some times. For example, when plans and changes at the arena around Vikersundbakken are made. That’s when he sometimes misses being a part of the process. It is very important for a “host-broadcaster” with responsibility for pictures to the whole world.

Nevertheless, he emphasizes he finds that it is very easy to get things done in Vikersund. It is easy to cooperate with the organizer. Then he walks off toward the NRK TV bus to make sure that the team pictures of the world’s best ski-jumpers and teams are as good as possible.

🇩🇪 DEUTSCH:

Bilder an die ganze Welt

Wenn Bjørn Gunnar nach einem Rennen in Vikersund nach Hause fährt, hat er bis jetzt immer den Veranstalter erzählt, was der Norwegische Rundfunk (NRK) von der Veranstaltung gehalten hat. Für den Veranstalter ist dies eines der wichtigsten Feedbacks.

Die Bilder aus Vikersund und vom „Raw Air“-Turnier werden weltweit an Millionen von Zuschauern geschickt. Bjørn Gunnar Vellan kommt aus Skotselv, nicht weit von Vikersund entfernt, und ist für das Ganze zuständig. Er findet, dass Vikersund etwas ganz Besonderes ist.

Vellan ist TV-Producer und hat seit mehreren Jahren die Verantwortung dafür, dass gute Fernsehbilder in die ganze Welt gelangen. Er war schon in Sapporo, Oberstdorf, Vikersund und an vielen anderen Orten.

Es fasziniert ihn unter anderem sehr, wie viele engagierte Freiwillige es in Vikersund gibt. Wie woanders auch sind die Freiwilligen auch in Vikersund sehr fleißig. Besonders für hier ist aber, dass die Freiwilligen das ganze Jahr über sich für das Geschehen an der Skiflugschanze im Heggenåsen engagieren.

Das Beste mit dem kleinen Veranstalter ist trotzdem, die Gastfreundschaft die er hier erlebt. Er lernt überall viele neue Leute kennen, aber in Vikersund sind es besonders viele. Die Tatsache, dass die Wächter schon am Eingang lächeln und winken, ist an anderen Orten keine Selbstverständlichkeit.

Manchmal vermisst er aber trotzdem etwas in Vikersund. Zum Beispiel möchte er gerne beim planen und umbauen der Skiflugschanze dabei sein. Das ist für den Fernsehsender, der Bilder an die ganze Welt liefern soll, sehr wichtig.

Dennoch betont er, dass es sehr einfach ist, sich an den Veranstalter in Vikersund zu verhalten. Das Zusammenarbeiten funktioniert gut. Danach schlendert er Richtung NRK-Bus, um dafür zu sorgen, dass die Teamfotos so gut, wie möglich werden.

By |2019-03-16T18:14:11+00:0016. mars 2019|Nyheter|0 kommentarer