Hey baby! 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

– Jeg garanterer at vi skal spille “Hey baby”, sier arenaspeaker, Arild R. Hansen, med et lurt smil. – Den skaper alltid stemning, fortsetter han.

Han håper på mange norske flagg og publikum som jubler, spesielt om de oppdager seg selv på storskjermen. Han skal jakte på intervjuobjekter blant alt fra publikum, frivillige til hoppere og andre prominenser. Han har den takknemlige (og noen ganger kanskje også utakknemlige) jobben å være gnisten som starter en jubeleksplosjon blant tusenvis av tilskuere i Vikersundbakken.

Når jeg spør hva han ser etter når han plukker ut intervjuobjekter, kommer svaret raskt og kontant: – Folk med flagg, kostymer og ansiktsmaling. og selvfølgelig folk som ser ut som at de har det gøy. Han er videre ingen tilhenger av janteloven, og synes det er velkomment og hyggelig, når noen spør om å få bli intervjuet.

Vi oppfordrer alle til å bli med på “DJ Ötzis og Arilds lag” og skape stor stemning og masse trøkk, når hopperne flyr ned mot en kvart kilometer.

🇬🇧 ENGLISH:

“I guarantee that I will play ‘Hey, Baby,’ says the arena speaker, Arild R. Hansen, with a sly smile. That always creates atmosphere,” he continued.

He hopes to see many Norwegian flags and cheering spectators, especially if they see themselves on the big screen. He will be hunting for people to interview among the spectators, the jumper volunteers, and other people of prominence. He has the thankfull (and sometimes, perhaps, unthankful) job of being the spark that starts a cheering explosion among the thousands of spectators at Vikersundbakken.

When I ask what he looks for when he picks out people to interview, he answers quickly and succintly:  “People with flags, costumes, and face paint. And, of course, people who look like they are having fun.” He is also not a fan of Jante Law, and thinks it is both welcome and nice when someone asks to be interviewed.

We encourage everyone to join in with “DJ Östzis and Arild’s team” and create great atmosphere with lots of cheering when the jumpers fly down almost a quarter kilometer.

Arild R. Hansen

🇩🇪 DEUTSCH:

Hey, Baby!

„Ich verspreche, dass wir „Hey, Baby“ Spielen werden“, sagt Sprecher Arild R. Hansen. „Mit dem Song gibt es immer Stimmung.“

Arild R. Hansen

Hansen hofft, dass er viele norwegische flaggen und ein jubelndes Publikum sehen wird, insbesondere falls sie sich selber auf der Leinwand sehen. Er wird alles von Publikum und Freiwillige bis hin zu Skispringer und Promis interviewen. Er hat den dankbaren (und manchmal auch undankbaren) Job als Warm-Upper bei Tausenden von Zuschauern in Vikersund.

Als ich frage, wonach er bei dem Publikum sucht, ist die Antwort klar: „Menschen mit Flaggen, Kostüme, Gesichtsbemalung und selbstverständlich Besucher, die Spaß haben.“ Er fügt hinzu, dass er auch gerne Publikum interviewt, die selbst fragen, ob sie interviewt werden dürfen.

Wir fordern alle dazu auf, sich „Team DJ Ötzi und Arild“ anzuschließen, und somit gemeinsam viel Stimmung zu schaffen. Dan fliegt sich der viertel Kilometer die Schanze herunter auch etwas einfacher.

By |2019-03-16T16:51:47+00:0016. mars 2019|Nyheter|0 kommentarer