Tekniske data

Tekniske data2020-03-17T09:37:22+01:00

Skiflyvningsbakken

K – punkt 200 meter
Hill size 225 meter
Lengde fra toppen av stillaset til enden av sletta 570 meter
Lengde tilløp 134 meter
Vinkel fartstilløp 36 grader
Lengde fra hoppkant til fallgrensa 272 meter
Vinkel unnarenn (bratteste del) 38 grader
Vinkel K – punkt 35 grader
Vinkel HS 225 32 grader
Vinkel ved 250 meter 24 grader
Vinkel hopp 11 grader
Vertikal høydeforskjell fra hoppkant til K-punkt 100,68 meter
Vertikal høydeforskjell fra fallgrense til hoppkant 135 meter
Bredde unnarenn ved HS 225 41 meter
Hastighet på hoppkanten ca. 102 km/t.
Total høydeforskjell mellom slette og topp 200,27 m
Hastighet i landingsøyeblikket ca. 110-115 km/t

Småbakkene

Våre småbakker, K10, K15, K25 og K45 er alle plastbelagt og moderne med nye spor. Tautrekk til sommer og vinterbruk.

I tillegg har vi en flyttbar K3 som er super for de minste å prøve seg i.