Næringslivskonferansen 2018

Hvordan gjøre gull av grønne skoger
– ser vi ikke skogen for bare trær?

Det store løftet innen samferdselsutbygging som pågår i landet vårt skjer hovedsakelig med maskiner som bruker fossilt drivstoff. Skogsmaskiner og transport av tømmer likeså. Disse næringene har så langt i liten grad vært innstilt på å legge om fra tradisjonell diesel-drift.  Effektiv utvinning av biodrivstoff fra tømmer er under utvikling her i landet. Omlegging til slikt drivstoff hos entreprenører og i transportnæringen vil ha stor betydning for at vi kan nå våre klimamål.

Ved å ta i bruk ny teknologi har vi muligheten til å produsere avanserte produkter og tre-laminater av tømmerstokken. Vi ser at gründere har investert i bygninger og andre konstruksjoner der trevirke blir brukt på en innovativ måte. Tre kan få et større anvendelsesområde innenfor bygg i framtida, langt mer enn det vi har sett til nå.

  • Har våre politiske myndigheter sørget for rammevilkår som gjør det attraktivt å etablere lønnsom produksjon og distribusjon av biodrivstoff i Norge?
  • Hva skal til for at entreprenører innenfor både skogbruket og samferdselsutbygging velger å omstille seg fra fossil-diesel til bio-drivstoff?
  • Gir ny teknologi muligheter for utvidet bruk av tre i bygg og konstruksjoner, og dermed et grunnlag for nye produksjonsbedrifter?

Årets næringslivkonferanse i Vikersundbakken vil belyse disse spørsmålene. Representanter fra regjering, sammen med ledere i næringslivet og fagbevegelsen, møtes for å svare på disse aktuelle spørsmålene under årets Raw Air finale i verdens største skiflyvningsbakke.

Program
1100 – 1215 Registrering, servering av gryterett og besøk hos utstillere

1215 – 1245 Velkommen – og praktiske opplysninger Konferansier Terje Svabø, president i orgkom Vikersund Wenche Backe, ordfører Ståle Versland, fylkesordfører Roger Ryberg og skipresident Erik Røste.

1245 – 1315 Innledning om dagens tema «Kan avansert bruk av tømmerstokken bidra til nye arbeidsplasser og grønt skifte – eller er produksjon av biodrivstoff og bygging av høyhus i hel-tre bare utopi?» LO-leder Hans Christian Gabrielsen, landbruksminister Jon Georg Dahle, adm.dir. Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein og daglig leder Splitkon Morten Leander Johansen.

1315 – 1330 Pause

1330 – 1445 Paneldebatt med spørsmål fra salen til innlederne og stortingsrepresentantene Trond Helleland, Lise Christoffersen, Anders Werp, Per Olaf Lundteigen,

1445 – 1500 Siste fra det norske hopplandslaget Clas Brede Bråthen

1500 – 1505 Informasjon om resten av dagen Terje Svabø

1505 – 1530 Besøk stands, avslutning

* På grunn av skifte av næringsminister er ikke dette endelig bekreftet. 

Hvorfor skal du ta turen til Vikersund?
En rekke skogeiere, entreprenører, transportbedrifter, bygg-firmaer, forhandlere av maskiner og kjøretøy har meldt seg på som deltagere og utstillere. Norges største arbeidstakerorganisasjon – LO – ønsker velkommen videreforedling av tømmer på norsk jord. Det vil åpne seg gode muligheter til å knytte verdifulle kontakter i korte 1-1 møter. Alle deltagere og utstillere har adgang til de beste tilskuerplassene (Svevet) og til Flying Team Hallen, og får se de norske skiflyverne konkurrere med de beste utlendingene i verdens største hoppbakke.

Spennende program ledet av NRK-veteran Terje Svabø – VIP traktering – adgang til de beste publikumsplassene på Svevet. Konferansen finner sted i Flying Team Hallen med varme, gulvtepper, scene, god lyd og storskjermer.

Pris og påmelding
Konferanse 1600,- pr person *
Utstillerplass ca 2x3m 4000,- pr stand **

* Prisen er eks MVA og Inkluderer gryterett ved ankomst, kaffe og kaker under konferansen, VIP-bord resten av dagen med buffet fra Bølgen og Moi, plass på Svevet, adgang til after-ski festen i Flying Team Hallen resten av kvelden. Mineralvann, vin og øl kan kjøpes i våre barer.
** Begrenset antall plasser. Alle deltagere og utstillere har adgang til de beste tilskuer-plassene (Svevet) og til Flying Team Hallen, og får se de norske skiflyverne konkurrere med de beste utlendingene i verdens største hoppbakke.

Påmelding
pr e-post til: konferanse@vikersund.no

Last ned brosjyre her  (for skjerm/ensidig utskrift)
Last ned brosjyre her (for tosidig utskrift)

By |2018-03-15T18:21:01+00:0029. januar 2018|Nyheter|0 kommentarer