Norge vant lagkampen i RAW AIR 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

Det norske laget tok en flott seier i lagkonkurransen i RAW Air. Laget, som bestod av Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande og Johann Andre Forfang, fikk sluttsummen 1572 poeng, foran Polen med 1538,6 poeng og Østerrike med 1465,4 poeng. Rennet ble et av de mest spektakulære i hopphistorien, med to verdensrekorder og flere hopp over 245 meter.

Rennet ble uhyre spennende, hvor ledelsen vekslet mellom de to tetlagene, men da Andreas Stjernen klinket til med 242 meter i konkurransens siste hopp vant Norge. Det var fantastiske forhold i bakken, noe som ble gjenspeilet i en rekke monsterhopp.

Først satte Robert Johansson ny verdensrekord med 252 meter, en halv meter lengre en rekorden til Anders Fannemel.

Den rekorden holdt han en snau halv time, da Stefan Kraft smalt til med 253,5 meter. Foruten de to verdensrekordholderne , som også hadde lange hopp forøvrig, ble det hoppet langt av mange av rivalene. Piotr Zyla hadde 245,5 meter, Kamil Stoch 243 meter and Andreas Wellinger 242,5 meter.

Foto: Marius Dalseg

 

🇬🇧 ENGLISH:

Norway Won Team Competition in RAW AIR

The Norwegian team got a great win in the team competition in RAW Air. The team, made up of Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande and Johann Andre Forfang, ended up with 1,572 points, in front of Poland with 1,538.6 points, and Austria with 1,465.4 points. The competition was one of the most spectacular in ski-jumping history, with two world records and several flights over 245 meters.

The competition was extremely exciting, where the lead alternated between the two leading teams; but when Andreas Stjernen landed at 242 meters in the competitions last flight, Norway won. There were fantastic conditions at the hill, something that was reflected in several monster flights.

Robert Johansson set a new world record first with 252 meters, a half-meter farther than the record to Anders Fannemel.

The record held under a half-hour, when Stefan Kraft slammed it with 253.5 meters. Besides the two world record holders, who also had long flights, many of the rivals flew far. Piotr Zyla had 245.5 meters, Kamil Stoch had 243 meters, and Andreas Wellinger had 242.5 meters.

Photo: Marius Dalseg

 

🇩🇪 DEUTSCH:

NORWEGEN GEWANN DAS TEAMSPRINGEN DER „RAW AIR“-SERIE

Die Norweger gewannen das Teamspringen der „RAW Air“-Serie. Das Team, bestehend aus Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande und Johann Andre Forfang, liegt mit 1572 Punkten vor Polen mit 1538,6 und Österreich mit 1465,4 Punkten. Mit zwei Weltrekorden und vielen Sprüngen über 245 Meter wurde das Rennen am Samstag eines der spektakulärsten, die es je in Vikersund gab.

Das Springen wurde mit zwei Teams in der Führung ungeheuer spannend, aber als Andreas Stjernen am Ende 242 Meter sprang, gewann Norwegen. Die Verhältnisse waren gut, was auch die vielen „Monstersprünge“ zeigten.

Erst sprang Robert Johansson einen neuen Weltrekord mit 252 Metern, einen halben Meter weiter als Anders Fannemels Rekord.

Der Rekord hielt aber nur eine halbe Stunde, bis Stefan Kraft 253,5 Meter sprang. Außer den zwei Weltrekordhaltern, die auch sonst weite Sprünge hatten, sprangen die Rivalen auch weit. Piotr Zyla sprang 245,5 Meter, Kamil Stoch 243 Meter und Andreas Wellinger 242,5 Meter.

Foto: Marius Dalseg

By | 2017-03-18T22:46:18+00:00 18. mars 2017|Nyheter|0 kommentarer