Ledig stilling: Økonomisjef

Er du den nye Økonomisjefen i Vikersund Hoppsenter? 

Stillingstittel: Økonomisjef
Stillingsprosent: 100 %
Arbeidssted: Vikersund Hoppsenter
Oppstart: 2. januar 2023 eller etter nærmere avtale

Bakgrunn

Vikersund Hoppsenter består av en eiendom på 350 mål, 7 hoppbakker hvorav 5 med plast, fotballhall, håndballhall med volleyballbane, Kroa, samt de flotte utleielokalene Utsikten og Vingen. Hoppsenteret består av tre selskaper:

 • Stiftelsen Vikersund Hoppsenter eier, drifter og vedlikeholder hele anlegget
 • Flying Team Vikersund AS har ansvaret for å arrangere de internasjonale hopprennene.
 • Stiftelsen Vikersund Hoppsenter Drift AS (SVH Drift) utvikler de kommersielle aktivitetene i hoppsenteret

I dag håndteres regnskap og økonomi separat i de tre selskapene, hvor vi er knyttet til to regnskapsbyråer. Det jobbes nå med å etablere en felles strategi, mål og investeringsplan for hoppsenteret. Som en del av dette arbeidet, er det besluttet å samle all økonomisk oppfølging for hoppsenteret. Dette gjøres ved å tilføre økonomisk kompetanse gjennom å ansette økonomisjef for hoppsenteret.

Kravspesifikasjon

Utdanning

 • Kandidaten forventes å ha utdanning innen økonomi på høyere nivå.

Erfaring

 • Minimum 5-10 år med ansvar for regnskap, økonomi og økonomisk rapportering.
 • Fordel med erfaring knyttet til inngåelse av kontrakter
 • Kan håndtere anbudsprosesser på en profesjonell måte.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for å etablere felles økonomifunksjon for hoppsenteret
 • Ansvar for å effektivisere regnskap og rapportering felles for hoppsenteret, for det enkelte selskap og nødvendige prosjektregnskap
 • Ansvar for all kontakt med regnskapsbyrå og revisor og effektivisering av dette arbeidet
 • Ansvar for økonomisk rapportering til styrene i selskapene (regnskap, balanse, likviditet, budsjett, prognoser og konsoliderte rapporter for hele Hoppsenteret)
 • Ansvar for økonomisk oppfølging i administrasjonen og overfor frivillige i samarbeid med daglig leder
 • Ansvar for anbudsprosesser, inngåelse av kontrakter og kvalitetssikring av kontrakter knyttet til arrangementene i hoppsenteret
 • Ansvar for å følge opp og foreslå prioritering av investeringer ut ifra pålagte og nødvendige behov og ønske om bærekraftig avkastning
 • Oppfølging av bilagsregistrering som utføres eksternt

Søknadsfrist
23. september 2022.

Søknad med CV sendes til daglig leder Per Bergerud på mailadresse: per@vikersund.no
Per Bergerud er tilgjengelig for spørsmål om tillingen på telefon: 482 42 628