Pressen får den beste maten i Vikersund 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

Lene Christina Aasen synes det er svært hyggelig og motiverende, når pressen gir en nærmest unison tilbakemelding om at det er i Vikersund de får den beste maten.

Pressen deler helgens begivenhet med en hel verden. De er en av de viktigste faktorene for at en turnering som Raw Air skal ha livsgrunnlag. Selv må de også ha et livsgrunnlag, og da sier det seg selv at mat er viktig.

For å tilfredsstille hungeren til 120 pressefolk har Vikersund leid inn elever og lærere fra Restaurant- og matfag VG1 og VG2 på Buskerud Videregående Skole. I løpet av ei helg serverer de lasagne, fiskegrateng, lapskaus, blomkålsuppe, kanelsnurrer, gulrotkake og mer til. Blant annet produseres 180 liter med svelerøre.

18 elever og 4 lærere er sving gjennom helga. Alle er veldig glade i dette oppdraget som har blitt en årlig tradisjon for skolen. De har gjort jobben siden 2008 og begynner å bli meget erfarne. Og hvert år får Lene Christina tilbakemeldinger fra svært fornøyde pressefolk, som uoppfordret påpeker at det er i Vikersund de får den beste maten.

De synes det er en belønning i seg selv å gjøre noe annerledes på en annen arena enn skolen, men får også litt betalt for oppdraget. Pengene går til klassekassa som brukes til sosiale samlinger og klasseturer.

Vikersund.no er blant de heldige som får glede av maten elevene lager, og vi skriver mer en gjerne under på at den er av svært høy kvalitet.

🇬🇧ENGLISH:

Lene Christina Aasen thinks that it is both very nice and motivating when the press gives almost  unison feedback that Vikersund serves the best food.

The press shares this weekend’s event with the whole world. They are one of the most important factors for a tournament like Raw Air can survive. Also they must survive, so it goes without saying that food is important.

In order to satisfy the hunger of 120 members of the press, Vikersund has engaged 2 levels of students and teachers from the Restaurant and food majors at Buskerud Secondary School. During the course of the weekend, they serve them lasagne, fish gratin, stew, cauliflower soup, cinnamon rolls, carrot cake and more. Among other things, they produce 180s liters of pancake batter.

Eighteen students and four teachers are working through the weekend. Everyone enjoys this assignment, which has become a yearly tradition for the school. They have done this job since 2008, and are starting to be very experienced. Every year, Lene Christina receives feedback from very satisfied members of the press; who, unsolicited, point out that it is in Vikersund where they get the best food.

They consider that payment in itself to be able to do something different at another venue than at the school, but also receive a little payment for the assignment. The money goes to the class account and is used toward social gatherings and class trips.

Vikersund.no is amoung the lucky people that can enjoy the food that the students make, and we more than willingly endorse that it is of very high quality.

🇩🇪 DEUTSCH:

Die Presse bekommt in Vikersund das beste Essen

Lene Christina Aasen findet es nett und motivierend, dass die gesamte Presse das Essen in Vikersund am besten findet.

Die Presse sorgt dafür, dass die ganze Welt beim Rennen in Vikersund dabei sein darf. Eine wichtige Lebensgrundlage des Turniers ist die Presse. Und für die Presse ist gutes Essen eine Voraussetzung.

Um die 120 Journalisten sattzubekommen, hat Vikersund Berufsschüler aus dem Gastronomiebereich und Lehrer von Buskerud Videregående Skole engagiert. Im Laufe des Wochenendes gibt es Lasagne, Fischgratin, Lapskaus (norwegisches Eintopfgericht), Blumenkohlsuppe, Zimtschnecken, Wurzelkuchen und mehr. Unter anderem werden auch 180 Liter Eierkuchenteig produziert.

18 Schüler und Lehrer sind dabei. Alle freuen sich über diese jährliche Aufgabe. Die Schule ist seit 2008 dabei und werden so langsam ziemlich erfahren. Jedes Jahr bekommt Lene Christina gutes Feedback von der Presse, die ohne Aufforderung drauf hinweisen, dass sie in Vikersund das beste Essen bekommen.

Die Schüler finden, dass es Belohnung genug ist, wo anders als nur in der Schule zu kochen. Sie kriegen aber trotzdem etwas für die Arbeit bezahlt. Das Geld geht in die Klassekasse.

Die Vikersund.no-Redaktion bekommt auch etwas vom Ganzen ab, und findet auch, dass das Essen hohe Qualität hält.

By |2019-03-17T16:54:23+00:0017. mars 2019|Nyheter|0 kommentarer