Næringslivskonferanse i Vikersundbakken 2019

Ring 4 – Vikens første fellesprosjekt?

MELD DEG PÅ

Program fredag 15.3.2019

1100 – 1215 Registrering, servering av gryterett og besøk hos utstillere

1215 – 1230 Velkommen – og praktiske opplysninger
Konferansier Terje Svabø åpner konferansen, velkommen ved Wenche Backe, leder for organisasjonskomiteen, hilsen fra ordfører
Ståle Versland og fylkesordfører Roger Ryberg

1230 – Innledning om dagens tema
RING 4 – en avlastning for Oslo? Regjeringens visjon ved tidligere statsråd Bård Hoksrud
Næringslivets behov for RING 4. Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid
Veibygging – sikring av norske arbeidsplasser eller Klondyke for utenlandske aktører? LO-leder Hans Christian Gabrielsen
Sånn ville jeg bygd RING-4 Veibygger Albert Kr. Hæhre

Pause

Paneldebatt med spørsmål fra salen
Bård Hoksrud, Hans Christian Gabrielsen, Ole Erik Almlid, Albert Kr. Hæhre og toppkandidatene til ledervervet i Viken, Lavrans Kierulf (Frp) Buskerud, Tonje Brenna (A) Akershus, Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim (Sp), og statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp (H)
1445 – 1500 Siste fra det norske hopplandslaget
Siste fra Norges Skiforbund og hopplandslaget. Skipresident Erik Røste og Sportssjef hopp Clas Brede Bråthen

1500 – 1505 Informasjon om resten av dagen
Konferansier Terje Svabø

1505 – 1530 Besøk stands, avslutning

Pris og påmelding

Konferanse 1800,- pr person*
Utstillerplass ca 5x5m 5000,- pr stand **

For spesialtilbud til kommuner klikk her

* Prisen er eks MVA og inkluderer gryterett ved ankomst, kaffe og kaker under konferanse. Billetten
inkluderer Gull-VIP med bord og buffet i Skiflyvningskroa og plass på Utsikten der det er flott utsikt til
bakken. Hoppingen kan sees fra Svevet, og etterpå er det adgang til fest i Skiflyvningshallen hvor
Postgirobygget skal spille.

** Utstillingsplassene er i år utvidet og mye bedre plassert.

Påmelding pr e-post til: konferanse@vikersund.no

Last ned invitasjon i PDF her

Hvorfor skal du ta turen til Vikersund?

En av de viktigste forutsetningene for fortsatt vekst i våre distrikter er god veiforbindelse. På årets næringslivskonferanse i Vikersundbakken vil du møte folk fra distriktets næringsliv og du får høre regjeringens syn på saken. Du får vite hva LO leder Hans Christian Gabrielsen og NHO sjef Ole Erik Almlid mener om betydningen av at distriktet kan knyttes sammen med bedre veinett. Vår lokale veibygger Albert Kr. Hæhre vil dele sine erfaringer fra den nye metoden å bygge vei på, og vi vil få høre hva de fremste kandidatene til toppvervene i Viken mener om RING 4. Etter konferansen vil deltagerne møte innledere og debattanter i vår restaurant og på tribunen.

Spennende program ledet av NRK – veteran Terje Svabø – VIP traktering – adgang til Svevet

Konferansen finner sted i Flying Team Hallen med varme, gulvtepper, scene, god lyd og storskjermer.

RING 4 – Vikens første fellesprosjekt og veien til NTP?

I dag går de fleste hovedveiene på Østlandet gjennom Oslo. Hvilke effekter kan RING 4 få?

Arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) har startet. Regjeringen er tydelig: Nytten av investeringene skal opp. Kostnadene skal ned. Norge må få mer vei og bane for pengene. Samferdselsministeren har gitt etatene beskjed om å ta nye grep. Alle prosjekt som skal inn i ny NTP skal først regnes nøye på. Hvilken besparing og økt verdi kan samfunnet få av å se flere planlagte og pågående veiprosjekt i Viken i sammenheng. Som RING 4. Ring 4 vil ha dobbelt viktighet. Avlaste Oslo og være viktig hovedvei gjennom store deler av Østlandet. En vei som kan avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. Knytte arbeidsregioner og Viken sammen. Har noen undersøkt hvilken effekt RING 4 vil ha for næringslivet? RING 4 er omtalt flere steder som en mulig framtidig veiløsning som kan avlaste Oslotrafikken. RING 4 er ikke geografisk definert og er ikke satt i system eller samkjørt. Ring 4 er ikke et formelt prosjekt i motsetning til fergefri E39, E18 sørover, E6 nordover og Intercity. Ser kandidatene til ledervervene i det nye Viken oppgraderingen av en RING 4 som en prioritert oppgave for den nye regionen? Hva vil en RING 4 med topp vegstandard ha å si for utviklingen av stedene som ligger utenfor dagens hovedveier?

By |2019-02-14T22:45:08+00:008. februar 2019|Nyheter|0 kommentarer