Sammen for et bærekraftig Raw Air 2023

Arrangøren av RAW AIR 2023 innfører flere tiltak for å sikre et bærekraftig mesterskap.

Verdensmesterskapet i skiflyging er et samarbeidsprosjekt mellom Flying Team Vikersund, Vikersund IF, Modum kommune og Viken fylkeskommune.

Arrangementet gjennomføres av Flying Team Vikersund AS (FTV AS), og den lokale organisasjonskomiteen har vedtatt en miljø- og bærekraftstrategi med flere tiltak for å ivareta hensynet til miljø, klima og bærekraft i planleggingen og gjennomføringen av mesterskapet.

Kollektivløft og avfallsplan

Fokusområder er:

  • Historisk bra kollektivtilbud med buss for de aktive, støtteapparat, frivillige og publikum
  • Tiltak for å forhindre matsvinn og annet avfall
  • Opplæring av frivillige, inkludering, likestilling og utdanningsprogrammet Ung Frivillig
  • Redusert energiforbruk
  • Miljøvennlig innkjøpspolitikk
  • Sikkerhet

Samarbeid med Brakar og VY gjør at publikum kan komme seg til arena med offentlig transport. Shuttle busser fra bilparkering frakter publikum til arena.

I tillegg er inkludering og opplæring av de 1000 frivillige en del av handlingsplanen, og Ung Frivillig er et eget utdanningsprogram for ungdommer som ønsker å være frivillige.

Opplæring av frivillige

RAW AIR Vikersund følger FNs bærekraftmål.

– Vi er opptatt av å bevisstgjøre alle til å tenke på miljø og bærekraft, og da er det avgjørende å ha en plan som sikrer at vi jobbet systematisk og at handlingsplanen er forankret i hele organisasjonen enten du er frivillig, sitter i ledergruppa, samarbeidspartner eller leverandør, forteller Mette Follestad, ansvarlig for miljø og bærekraft i LOC RAW AIR 2023.

Mette Follestad, ansvarlig for miljø og bærekraft

Redusert energiforbruk

Reduksjon av energiforbruket gjennom konkrete tiltak som blant annet shuttlebusser fra parkering for publikum til arena, el-biler, biodiesel og reduksjon av fossilt brensel er en del av handlingsplanen.

– Vi har en miljøvennlig innkjøpspolitikk. Kontraktene skal ivaretar målet om et bærekraftig hopprenn. Vi har som mål å redusere forbruk og avfallsmengde. Det skal vektlegges kjøp av kvalitetsprodukter med lang levetid som kan gjenbrukes av organisasjonen eller andre. Vi skal velge miljømerkede produkter, sier Follestad.