Sammen for et bærekraftig VM

Arrangøren av VM i skiflyging innfører flere tiltak for å sikre et bærekraftig mesterskap.

Verdensmesterskapet i skiflyging er et samarbeidsprosjekt mellom Flying Team Vikersund, Vikersund IF, Modum kommune og Viken fylkeskommune.

Arrangementet gjennomføres av Flying Team Vikersund AS (FTV AS), og den lokale organisasjonskomiteen har vedtatt en miljø- og bærekraftstrategi med flere tiltak for å ivareta hensynet til miljø, klima og bærekraft i planleggingen og gjennomføringen av mesterskapet.

Kollektivløft og avfallsplan

Fokusområder er:

  • Historisk bra kollektivtilbud med buss og tog for de aktive, støtteapparat, frivillige og publikum
  • Tiltak for å forhindre matsvinn og annet avfall
  • Opplæring av frivillige, inkludering, likestilling og utdanningsprogrammet Ung Frivillig
  • Redusert energiforbruk
  • Miljøvennlig innkjøpspolitikk
  • Sikkerhet

Samarbeid med Brakar, VY og Ruter gjør at publikum kan komme seg til arena med offentlig transport. Shuttle busser fra bilparkering frakter publikum til arena, og Vikersund-VM samarbeider med flytoget for transport av utøver og team ved ankomst/avreise.

I tillegg er inkludering og opplæring av de 1200 frivillige en del av handlingsplanen, og Ung Frivillig er et eget utdanningsprogram for ungdommer som ønsker å være frivillige.

Opplæring av frivillige

Vikersund-VM følger FNs bærekraftmål.

– Vi er opptatt av å bevisstgjøre alle til å tenke på miljø og bærekraft, og da er det avgjørende å ha en plan som sikrer at vi jobbet systematisk og at handlingsplanen er forankret i hele organisasjonen enten du er frivillig, sitter i ledergruppa, samarbeidspartner eller leverandør, forteller Mette Follestad, ansvarlig for miljø og bærekraft i LOC VM 2022.

Mette Follestad, ansvarlig for miljø og bærekraft i LOC VM 2022.

Mette Follestad, ansvarlig for miljø og bærekraft i LOC VM 2022.

Alle de frivillige skal tilbys opplæring i forkant av mesterskapet. Opplæringen er todelt; en generell og en som er rettes mot de oppgavene de skal utføre. Den generelle delen inkluderer smittevern, arenaoversikt med førstehjelp, etiske retningslinjer, sikkerhet, handlingsplan for miljø og bærekraft og avfallshåndtering.

Redusert energiforbruk

Reduksjon av energiforbruket gjennom konkrete tiltak som blant annet shuttlebusser fra parkering for publikum til arena, el-biler, biodiesel og reduksjon av fossilt brensel er en del av handlingsplanen.

– Vi har en miljøvennlig innkjøpspolitikk. Kontraktene skal ivaretar målet om et bærekraftig hopprenn. Vi har som mål å redusere forbruk og avfallsmengde. Det skal vektlegges kjøp av kvalitetsprodukter med lang levetid som kan gjenbrukes av organisasjonen eller andre. Vi skal velge miljømerkede produkter, sier Follestad.