Skiflyvning i alle kanaler 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

Arrangørene i Vikersund har lagt ned mye ressurser i kommunikasjonen mot norske og internasjonale hoppinteresserte og publikum generelt. Nå holder de deg oppdatert gjennom hele seks nettbaserte kanaler.- Vi når veldig mange på denne måten og målet er jo å motivere dem til å komme til oss i Vikersund, sier Knut Jokerus Strand, ansvarlig for sosiale medier i arrangørredaksjonen.

Kanalene treffer et mangeartet publikum både nasjonalt og internasjonalt.- Vi har eksempelvis over 23.000 følgere på vår egen facebookside og har tusenvis av treff på alle kanaler. Det viser at vi lager stoff som er interessant for mange og det motiverer oss veldig, sier Knut.

Redaksjonen lager saker i følgende kanaler:

Facebook
Fungerer som et slags magasin, med videoreportasjer og utfyllende informasjon

Twitter
Prat i real time, live rennkommentarer, samt løpende informasjon

YouTube
Vår egen tv-kanal, med reportasjer. Lages blant annet av studenter fra Høgskolen i Volda.

Instagram
Viser litt mer av stemningen rundt omkring.

Vikersund.no
Arrangørens hjemmeside. Nyheter og bakgrunnsstoff, ofte litt utfyllende.

Snapchat
Viser ting litt mer backstage på en fengende måte.

Bildet under viser snapcode. Ta bilde/snap av denne koden også skjer det automatisk at det blir lagt til.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen på nett!

 

🇬🇧 ENGLISH:

SKI-FLYING ON ALL CHANNELS

The organizers in Vikersund have invested lots of resources towards communication with Norwegian and international ski-jumping enthusiasts and spectators in general. Now they can stay updated through all of six net-based channels. “We are able to reach many in this way, and the goal is to motivate them to come to us in Vikersund,” says Knut Jokerus Strand, who is responsible for social media in the organizer’s pressroom.

The channels reach a multi-faceted audience, both nationally and internationally. “We have, for example, over 23,000 followers on our own Facebook page, and have thousands of hits on all channels. That shows that we create articles that are interesting for many, and that really motivates us,” says Knut.

The editorial staff are creating articles on the following channels:

Facebook
Functions like a kind of magazine, with video reports and supplementary information.

Twitter
Talk in real time, live competition comments, as well as running information.

YouTube
Our own TV-channel, with reports. Created by students from Volda College.

Instagram
Shows a little more of the atmosphere around the stadium.

Vikersund.no
The organizer’s home page. News and background articles, often supplementary.

Snapchat
Shows things a little more backstage, in a catchy way.

The picture below shows snapcode. Take a picture/snap of this code and it will automatically be added.


Welcome online!

 

🇩🇪 DEUTSCH:

SKIFLUG AUF ALLEN KANÄLEN

Die Veranstalter in Vikersund haben viel gearbeitet, um Skiflugfans weltweit auf dem Laufenden zu halten. Vikersund ist jetzt überall in den Sozialen Medien. „So können wir so viele Fans wie möglich erreichen“, erzählt Knut Jokerus Strand, Social-Media-Beauftragte bei Vikersund.no.

„Wir haben zum Beispiel schon über 23.000 Followers auf Facebook“, sagt Knut. „Dies zeigt, dass wir interessante Inhalte produzieren”.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

Facebook
Auf unserer Facebook-Seite können Sie die neuesten Neuigkeiten, Fotos und Videos finden. Dort werden wir auch eure auch Fragen beantworten.

Twitter
Folgen Sie uns live bei Twitter.

YouTube
Auf YouTube haben wir unser eigenen Kanal. Die Videos werden von Journalistikstudenten bei der Hochschule in Volda produziert.

Instagram
Folgen Sie uns auf Instagram.

Vikersund.no
Unsere Website. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten.

Snapchat
Folgen Sie unseren Reporter um einen Einblick in die Geheimnisse des Skifliegens zu bekommen.

Fotografieren Sie einfach mit der Snapchat-App unseren „Snapcode“:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr, euch auf dem Laufenden halten zu können!

By |2019-03-15T09:32:17+00:0015. mars 2019|Neuigkeiten, News, Nyheter|0 kommentarer