Til våre billettkjøpere/leverandører/sponsorer og samarbeidspartnere

Vi beklager at det har vært stille fra oss de to siste ukene. Mange av dere gir oss positive tilbakemeldinger og noen savner mer informasjon. Ut fra dette vil vi gjerne gi dere en liten status på hva som skjer bak kulissene i Flying Team Vikersund, og håper med dette å belyse hvorfor det er en tidkrevende prosess som inntil videre er utenfor våre hender:

– Den 19. mars presenterte kulturminister Abid V. Raja en krisepakke på 900 millioner kroner til korona-rammet kultur, frivillighet og idrett. Denne pakken skal kompensere for tapte billettinntekter, deltageravgifter og eventuelle merutgifter. 600 av disse millionene går til idretten.

– Detaljer rundt kriteriene for å kunne søke har vært til høring hos Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund, hvor Flying Team Vikersund også har kommet med sine innspill.

– Vi venter fortsatt på endelige søkekriterier.

– Raw Air i Vikersund er avhengig av at vi får dekket vårt inntektstap for at vi skal få gjort opp til kreditorer og billettkjøpere.

Med de ovennevnte punktene som bakgrunn er status fortsatt at vi er avhengig av å få komplett økonomisk oversikt over situasjonen – noe vi dessverre ikke får før vi vet i hvilken grad krisepakken kommer oss til gode.

Inntil den tid har vi dessverre ikke mulighet til å gi noe tilfredsstillende svar til deg som enten er sponsor, samarbeidspartner, leverandør eller trofast billettkjøper. Så snart vi får retningslinjer for å søke om kompensasjon vil vi gjøre det, og dere vil høre om det umiddelbart.

Vår intensjon har hele tiden vært og vil fortsette å være at vi vil gjøre opp med alle under forutsetning av at vi får kompensert tilstrekkelig for inntektskjøp gjennom ordningen nevnt over.

By |2020-04-06T10:37:59+02:003. april 2020|Nyheter|0 kommentarer