UNG Frivillig VM 2022

Er du mellom 16 og 26 år? Har du lyst til å være med å arrangere verdensmesterskap i skiflyging, og samtidig være en del av et engasjert fellesskap, og lære om frivillig arbeid og lederskap? Da kan UNG Frivillig være noe for deg!

Hva er UNG Frivillig?

I forbindelse med VM i skiflyging i Vikersund 10.-13. mars 2022, har Norges Skiforbund (NSF) og Flying Team Vikersund AS fått tildelt midler fra Norges idrettsforbund (NIF) og Ung-Frivillig Fond til prosjekt «UNG Frivillig VM 2022». Prosjektet har som mål å rekruttere initiativrike og engasjerte ungdom og unge voksne som frivillige under VM-arrangementet i Vikersund, samt fremtidige idrettsarrangement i Norge. Gjennom spennende, lærerike og lekne samlinger i løpet av høsten og vinteren, skal vi sammen forberede oss på å arrangere VM. Det innebærer å få et innblikk i hva det betyr å være frivillig, vi skal gjennom lederkurs for ungdom i regi av NIF, og vi skal bli godt kjent og bygge nettverk og et trygt fellesskap. Målet er at kompetansen i og interessen for frivillighet og arrangementer innen idrett skal videreføres, i Vikersund og andre idrettsorganisasjoner i Norge.

Hva innebærer det?

Planen er å arrangere 4-5 dags- og helgesamlinger før, under og etter VM. Disse vil inneholde alt fra team building, spennende aktiviteter ute og inne, informasjon om prosjektet og arrangementet, tildeling av og opplæring i frivilligoppgaver, lederkurs og ikke minst fritid og lek for å bli kjent. Mat, aktiviteter og eventuell overnatting dekkes av oss, og i tillegg vil alle få utdelt frivilligantrekk til bruk under VM. Transport til og fra samlingene må i hovedsak den enkelte deltaker stå for selv. Andre eventuelle utgifter vil informeres om, men prosjektet er i utgangspunktet kostnadsfritt for deltakerne.

Hvem kan søke?

Vi søker i hovedsak ungdommer og unge voksne i alderen 16 til 26 år, som er tilknyttet hoppsporten eller andre idrettsorganisasjoner i Modum kommune, Buskerud distrikt eller Viken fylke og omegn. Prosjektet er også åpent for ungdommer og unge voksne som allerede er engasjert som frivillige i Vikersund. Det viktigste kriteriet er likevel ønsket om å lære og viljen til å bidra.

Søk her!

Søknad kan sendes gjennom frivilligportalen Mobilise, følg denne linken.

Er du usikker på om dette er noe for deg, eller har du andre spørsmål angående prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Heidi Marie Gunnerød på e-post heidimarie@vikersund.no eller på telefon +47 970 35 106.