Vikersundkonferansen 20202020-02-15T12:45:29+00:00
Last ned brosjyren her!

Program til Vikersundkonferansen 2020

fredag 13. mars 2020

1100 Registrering, servering av gryterett og besøk hos utstillere

1215 Velkommen – og praktiske opplysninger

  • Konferansier Knut Bråthen åpner konferansen, velkommen ved Per Bergerud, daglig leder i Vikersundbakken, hilsen fra ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og fylkesordfører Roger Ryberg

1230 Innledning om dagens tema

  • Thorbjørn Berntsen, tidligere statsråd og fagforeningsmann, trekker de store linjene
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær, betydning av fagopplæring
  • Vidar Lande, opplæringsprogrammet K-Tech
  • Vegard Jelstad, leder av Krøderen Elektro, årets lærlingebedrift 2018
  • Carlo Klemmetvold, maskinfører H I Gruppen, utdannet ved Skoleprosjektet

1330 Pause/besøk utstillere

1400 Fra fagbrev til ingeniørutdannelse v/ Jørgen Berg

  • Paneldebatt med spørsmål fra salen
  • Siste fra det norske hopplandslaget v/ Sportssejf hopp Clas Brede Bråthen
  • Informasjon om resten av dagen v/ konferansier Knut Bråthen

1505 Besøk utstillere, avslutning

1530 Vi forflytter oss til Gull VIP der det blir buffet fra Søstrene Storaas

1800 1.omgang Raw Air Vikersund 2020

Pris

  • 2000,- pr person*
  • 5000,- pr stand **

* Prisen er eks MVA og inkluderer gryterett ved ankomst, kaffe og kaker under konferanse. Billetten inkluderer Gull-VIP med bord og buffet i Skiflyvningskroa og plass på Utsikten der det er flott utsikt til bakken. Hoppingen kan sees fra Svevet, og etterpå er det adgang til fest i Skiflyvningshallen hvor Plumbo skal spille.

** Utstillingsplassene er i år utvidet og mye bedre plassert.

Påmelding pr e-post til: konferanse@vikersund.no

Hvorfor skal du ta turen til Vikersund?

Næringslivet etterspør relevant kompetanse.

I år får du innsikt i forskjellige tiltak som er iverksatt og som gir ungdom en opplæring som bedriftene trenger, og som er tilpasset arbeidssøkere som ikke sikter mot Bachelor og master-studier. Thorbjørn Berntsen har klare synspunkter på betydningen av fagopplæring, og trekker opp de historiske linjene.

Vi får høre LO sitt syn på opplæringspolitikken, og ta del i spennende opplæringsprosjekter i Kongsberg og Vikersund.

Konferansier Knut Bråthen vil presentere en maskinfører som har fått opplæring i Skoleprosjektet og intervjue en som har gått veien fra «gølvet» til høyere utdannelse.

Etter konferansen vil deltagerne ha god anledning til å mingle med øvrige deltagere i vår restaurant og på tribunen. Spennende program ledet av redaktør Knut Bråthen – VIP traktering – adgang til Svevet.

Konferansen finner sted i Flying Team Hallen med varme, gulvtepper, scene, god lyd og storskjermer.

TEMA I ÅR: FRA FAGBREV TIL MASTER

– HAR VI GLEMT VERDIEN AV PRAKTISK ERFARING?

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. I 2018 var det anslagsvis 24.000 som tok fag- og svennebrev.

Vi utdanner med andre ord langt færre enn det næringslivet trenger av nye, friske hender. Samtidig vet vi at mellom fem-ti prosent av de som tar yrkesfag på videregående dropper ut av utdanningsløpet.

Årets Vikersundkonferanse skal i sin helhet handle om arbeidslivets behov, krav til formell kompetanse, mulighetene for bedriftsintern opplæring/utdanning og fordelene ved å ha en praktisk bakgrunn før man eventuelt tar fatt på en høyere utdannelse.

Samfunnets og næringslivets behov for arbeidskraft og enkeltindividets muligheter for å komme inn i arbeidslivet – også de som ikke har noen formell kompetanse i bunnen – kan være vanskelig å forene. Skal bedrifter i fremtiden først og fremst bestå av arbeidstakere med en teoretisk bakgrunn? Eller blir det større behov for praktikeren? Hvordan sørge for at utdanningen er tilpasset arbeidslivets behov? Bedrifter må i større grad bidra med opplæring og etterutdanning av ansatte.

Hvordan skal vi få alle med i arbeidslivet – også de som ikke har formell kompetanse eller hull i vitnemålet?