Vikersundkonferansen 2020

Vikersundkonferansen 20202020-03-17T09:37:21+01:00

På denne siden så har vi samlet all informasjon til Vikersundkonferansen 2020

Vikersundkonferansen 2020
Last ned brosjyren her!

Program til Vikersundkonferansen 2020

fredag 13. mars 2020

1100 Registrering, servering av gryterett og besøk hos utstillere

1215 Velkommen – og praktiske opplysninger

  • Konferansier Knut Bråthen åpner konferansen, velkommen ved Per Bergerud, daglig leder i Vikersundbakken, hilsen fra ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og fylkesordfører Roger Ryberg

1230 Innledning om dagens tema

  • Thorbjørn Berntsen, tidligere statsråd og fagforeningsmann, trekker de store linjene
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær, betydning av fagopplæring
  • Vidar Lande, opplæringsprogrammet K-Tech
  • Vegard Jelstad, leder av Krøderen Elektro, årets lærlingebedrift 2018
  • Carlo Klemmetvold, maskinfører H I Gruppen, utdannet ved Skoleprosjektet

1330 Pause/besøk utstillere

1400 Fra fagbrev til ingeniørutdannelse v/ Jørgen Berg

  • Paneldebatt med spørsmål fra salen
  • Siste fra det norske hopplandslaget v/ Sportssejf hopp Clas Brede Bråthen
  • Informasjon om resten av dagen v/ konferansier Knut Bråthen

1505 Besøk utstillere, avslutning

1530 Vi forflytter oss til Gull VIP der det blir buffet fra Søstrene Storaas

1800 1.omgang Raw Air Vikersund 2020

Pris

  • 2000,- pr person*
  • 5000,- pr stand **

* Prisen er eks MVA og inkluderer gryterett ved ankomst, kaffe og kaker under konferanse. Billetten inkluderer Gull-VIP med bord og buffet i Skiflyvningskroa og plass på Utsikten der det er flott utsikt til bakken. Hoppingen kan sees fra Svevet, og etterpå er det adgang til fest i Skiflyvningshallen hvor Plumbo skal spille.

** Utstillingsplassene er i år utvidet og mye bedre plassert.

Påmelding pr e-post til: konferanse@vikersund.no

Vikersundkonferansen

Hvorfor skal du ta turen til Vikersund?

Næringslivet etterspør relevant kompetanse.

I år får du innsikt i forskjellige tiltak som er iverksatt og som gir ungdom en opplæring som bedriftene trenger, og som er tilpasset arbeidssøkere som ikke sikter mot Bachelor og master-studier. Thorbjørn Berntsen har klare synspunkter på betydningen av fagopplæring, og trekker opp de historiske linjene.

Vi får høre LO sitt syn på opplæringspolitikken, og ta del i spennende opplæringsprosjekter i Kongsberg og Vikersund.

Konferansier Knut Bråthen vil presentere en maskinfører som har fått opplæring i Skoleprosjektet og intervjue en som har gått veien fra «gølvet» til høyere utdannelse.

Etter konferansen vil deltagerne ha god anledning til å mingle med øvrige deltagere i vår restaurant og på tribunen. Spennende program ledet av redaktør Knut Bråthen – VIP traktering – adgang til Svevet.

Konferansen finner sted i Flying Team Hallen med varme, gulvtepper, scene, god lyd og storskjermer.

TEMA I ÅR: FRA FAGBREV TIL MASTER

– HAR VI GLEMT VERDIEN AV PRAKTISK ERFARING?

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. I 2018 var det anslagsvis 24.000 som tok fag- og svennebrev.

Vi utdanner med andre ord langt færre enn det næringslivet trenger av nye, friske hender. Samtidig vet vi at mellom fem-ti prosent av de som tar yrkesfag på videregående dropper ut av utdanningsløpet.

Årets Vikersundkonferanse skal i sin helhet handle om arbeidslivets behov, krav til formell kompetanse, mulighetene for bedriftsintern opplæring/utdanning og fordelene ved å ha en praktisk bakgrunn før man eventuelt tar fatt på en høyere utdannelse.

Samfunnets og næringslivets behov for arbeidskraft og enkeltindividets muligheter for å komme inn i arbeidslivet – også de som ikke har noen formell kompetanse i bunnen – kan være vanskelig å forene. Skal bedrifter i fremtiden først og fremst bestå av arbeidstakere med en teoretisk bakgrunn? Eller blir det større behov for praktikeren? Hvordan sørge for at utdanningen er tilpasset arbeidslivets behov? Bedrifter må i større grad bidra med opplæring og etterutdanning av ansatte.

Hvordan skal vi få alle med i arbeidslivet – også de som ikke har formell kompetanse eller hull i vitnemålet?