Fremtidens skole i Vikersund Hoppsenter

Fremtidens skole startet i august 2016 og har pågått kontinuerlig etter det.

Til sammen har over 100 ungdommer gjennomført og kommet seg ut i arbeidslivet.

Dette året har det vært opplæring i anleggsmaskinførerfaget, anleggsgartner og tømring og betong. Disse fagene blir det også neste år og i tillegg kjøkkenfag.

Opplæringen foregår hovedsakelig i Vikersund Hoppsenter og dreier seg om nye bygg og anlegg samt vedlikehold. Varierte arbeidsoppgaver. Elevene la ned en stor innsats før og etter Raw Air i vinter ved å hjelpe til med opp og nedrigging.

Årets elever og veiledere/lærere

Årets kull hadde siste skoledag den 15. juni. Deretter var det lunsj og taler i skiflygingskroa.

Zipline ned verdens største hoppbakke før de får utlevert vitnemål.
Her ser vi fra venstre Sigrun Smedsrud, Stein Egil Ødegård fra MF/Okab, rektor Buskerud vid. skole Bjørn Erik Buøen, elev Sondre, Lars og Albert Hæhre fra Rental Group