Hoppsenteret i Vikersund blir til Infra Group Arena

Pressemelding

Billingstad, 8. mars 2024

Anleggskonsernet Infra Group, som er morselskapet til Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og NOMAS, har inngått en avtale med Vikersund Hoppsenter om navnerettighetene til arenaen i Vikersund. I tillegg til selve skiflyvningsbakken har Vikersund Hoppsenter et bredt tilbud av ulike arenaer og aktiviteter gjennom hele året. Hoppsenteret huser også «Fremtidens skole» hvor Infra Group, fra starten gjennom Hæhre Entreprenør, er både en av stifterne og driverne av skolen som ble etablert i 2016. «Fremtidens skole» er et praksisrettet utdanningsløp for unge mennesker som ikke mestrer de tradisjonelle løpene. Konsernsjef i Infra Group, Anders Høiback, ser flere positive synergieffekter av å knytte sin merkevare opp mot den helheten som aktiviteter og synlighet i hoppsenteret representerer.

Konsernsjef i Infra Group, Anders Høiback, ser flere positive synergieffekter av å knytte sin merkevare opp mot den helheten som aktiviteter og synlighet i hoppsenteret representerer

  • Infra Group Arena har verdens største skiflyvningsbakke, og det vil åpenbart gi Infra Group og våre datterselskaper synlighet i mange sammenhenger. Samtidig var det avgjørende for oss å sikre den videre satsingen på Fremtidens skole som har hoppsenteret som sitt klasserom og lokasjon for sin drift og skolehverdag. Fremtidens skole er et av våre viktigste tiltak innenfor samfunnsansvar – skolen bidrar til at unge mennesker som ofte faller mellom to stoler kommer inn i et løp hvor de opplever mestringsfølelse og stolthet, og videre kommer ut i jobb. Vi har siden 2016 hatt over 140 elever i praksisrettet utdanning, og over 80 prosent av disse ungdommene er i dag ute i jobb eller i videre utdanning, sier Høiback.

RAW AIR-finalen arrangeres i Vikersund helgen 15. – 17. mars, og fredag 15. mars avholdes den årlige næringslivskonferansen i hoppsenteret. I år er temaet for konferansen «Bryt utenforskapet – veien til et inkluderende samfunn». Ifølge Anders Høiback er dette en viktig arena og et tema som Infra Group ønsker å bidra til oppmerksomhet rundt.

  • For de som kjenner litt til historien til konsernet vårt så var på mange måter starten på det vi er dag da Albert Hæhre etablerte selskapet i 1974. Og hans engasjement mot utenforskap og viktigheten av arbeidet knyttet til psykisk helse har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. At dette løftes som temaer på konferansen ser vi som viktig, og ikke minst vil det bidra til ytterligere oppmerksomhet. Og for Infra Group er det viktig at vårt merkenavn assosieres i slike sammenhenger, uttaler Høiback.

Daglig leder i Vikersund Hoppsenter, Håvard Orsten, er veldig fornøyd med avtalen de har inngått med Infra Group.

  • Vi har et anlegg som har aktiviteter gjennom hele året. En ting er den internasjonale oppmerksomheten vi får under RAW AIR, som selvsagt er svært viktig for oss – men like viktig er rollen som tilrettelegger av aktiviteter for ungdom og forebyggende arbeid, arenaen vi er for flere ulike idretter, for kulturaktiviteter og ikke minst har vi en rolle som en viktig regional og lokal fritidsarena. Alt dette arbeidet vil understøttes ytterligere med den avtalen vi nå har inngått med Infra Group. Det at Infra Group også sponser RAW AIR-finalen bidrar også betydelig til Norsk hoppsport, avslutter Orsten.

Fremtidens skole har mange viktige partnere og støttespillere i tillegg til Infra Group; Buskerud Fylkeskommune, Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, Buskerud videregående skole, UngInvest AIB, NAV Modum, Tess, KIWI og Inkluderende arbeidsliv – bransjeprogram for Bygg og Anlegg.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Anders Høiback –Tlf. 975 55 009

Håvard Orsten – Tlf. 917 79 968